แหล่งก๊าซฯสิริกิติ์จ่ายก๊าซฯ -เอ็นจีวีให้บริการตามปกติ

27/03/2018 | 738 | Tags : NGV สิริกิติ์ ก๊าซ

แหล่งก๊าซฯสิริกิติ์จ่ายก๊าซฯ -เอ็นจีวีให้บริการตามปกติ

 นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์ตรวจสอบพบอุปกรณ์ในระบบการผลิตชำรุด ทำให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบได้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้การดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ  โดยผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ สามารถจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบ ได้ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 27 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา และสถานการณ์ปริมาณก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการซ่อมบำรุงประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2561 และการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2561  นั้น  ปตท. บริหารจัดการก๊าซฯ จากส่วนกลางมาชดเชยให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และติดตามสถานการณ์รายวันผ่าน "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงฯ" ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท. สามารถจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีให้พื้นที่ภาคเหนือรวม 30 แห่ง ใน 13 จังหวัด ได้ประมาณร้อยละ80 ของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมดในช่วงปกติ ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าแผนการจัดสรรเดิมที่วางไว้ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเอ็นจีวีทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบเป็นระยะ

นายศักดิ์เฉลิม กล่าวเสริมว่า "ในวันนี้ (27 มีนาคม 2561) สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปตท. จึงได้ปิด "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดซ่อมบำรุงฯ" และสรุปผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปตท. ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้"

Comment : แหล่งก๊าซฯสิริกิติ์จ่ายก๊าซฯ -เอ็นจีวีให้บริการตามปกติ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ