ปตท.ให้บริการเอ็นจีวีภาคเหนือได้ตามปกติแล้ว

05/04/2018 | 850 | Tags : PTT NGV ปตท. เอ็นจีวี

ปตท.ให้บริการเอ็นจีวีภาคเหนือได้ตามปกติแล้ว


 

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ปตท. พบปัญหาคุณภาพก๊าซฯ จากแหล่งสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องหยุดการจ่ายก๊าซฯ ไปยังสถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  และไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีให้บริการในพื้นที่ภาคเหนือได้นั้น ขณะนี้ ปตท. เริ่มทดลองจ่ายก๊าซเอ็นจีวีให้พื้นที่ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และขณะนี้สถานการณ์ก๊าซเอ็นจีวี ณ สถานีบริการเอ็นจีวีทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

จากการตรวจสอบสาเหตุพบว่าในช่วงที่ผ่านมาก๊าซธรรมชาติที่ส่งจากแหล่งฯ สิริกิติ์มีความชื้นมากกว่าปกติ  ทำให้ ปตท. จำเป็นต้องหยุดจ่ายก๊าซเอ็นจีวีชั่วคราว ทั้งนี้  ผู้ผลิตฯ แหล่งสิริกิติ์ และทีมงานของ ปตท. ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีการรายงานมายัง "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดผลิตฉุกเฉิน" ทุกวัน เพื่อบริหารสถานการณ์จนมีผลสำเร็จ

"ปตท. ขอขอบคุณผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีและผู้ประกอบการรถขนส่งในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจถึงเหตุที่เกิดขึ้น  รวมถึงบริษัทผู้ผลิตฯ แหล่งสิริกิติ์ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ส่งผลให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงเฝ้าติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอีก 2 วัน เพื่อยืนยันผลการดำเนินงาน จนในวันนี้ (5 เมษายน 2561) ปตท. จึงขอปิด "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดผลิตฉุกเฉิน" อย่างเป็นทางการและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้" นายศักดิ์เฉลิม กล่าวเสริมในตอนท้าย
Comment : ปตท.ให้บริการเอ็นจีวีภาคเหนือได้ตามปกติแล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ