พพ. ลงนาม MOU 6 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำ


พพ. ลงนาม MOU 6 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำ


 

พพ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 6 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ออฟธิง เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ตั้งเป้าลดใช้พลังงานใช้ไฟฟ้า 5.8 ล้านหน่วยต่อปี

 

               นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ. ) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 เม.ย.61) พพ. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษา พัฒนา และสาธิตการนำระบบระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง Internet of Things (IOT) ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าลดใช้พลังงานใช้ไฟฟ้า 5.8 ล้านหน่วยต่อปี

                สำหรับโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อกำหนดของ พพ. ในด้านการออกแบบและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการใช้พลังงาน ด้านความร่วมมือ ด้านไอที และด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้ 5 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคาร ได้แก่ 1.มาตรการสำหรับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (หรือเครื่องทำน้ำเย็น) 2.มาตรการสำหรับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 3.มาตรการสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 4.มาตรการสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ และ 5.มาตรการบริหารจัดการผู้ป่วยนอก

"การดำเนินการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลของรัฐและสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างจริงจัง นำมาสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยอนุรักษ์พลังงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ พพ.ได้วางไว้แล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงพยาบาลเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย" นายประพนธ์กล่าว

Comment : พพ. ลงนาม MOU 6 โรงพยาบาลรัฐชั้นนำ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ