สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนวอนรัฐต่อสัญญาโรงไฟฟ้า


สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนวอนรัฐต่อสัญญาโรงไฟฟ้า

     เมื่อเร็วๆนี้ นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และได้นำเสนอประเด็นการพิจารณาเพื่อต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าจะหมดอายุ ในส่วนของโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ ไอพีพี และโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็กหรือ เอสพีพี รวม 33 ราย กำลังการผลิตรวมกว่า 8 พันเมกะวัตต์ ที่จะมีโรงไฟฟ้าบางโรงจะทยอยหมดอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เฉพาะในส่วนของเอสพีพีประมาณ 1,000 เมกะวัตต์  ในส่วนของกลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)ก็จะมี โรงไฟฟ้าเอสพีพี ขนาด 90 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุในอีก 3 ปี

     ข้อเสนอของ สมาคมฯ คือต้องการให้กระทรวงพลังงาน ต่ออายุโรงไฟฟ้าเก่าที่จะหมดอายุไปอีก 5ปี เพื่อให้เอกชนมีระยะเวลาในการเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าชุดเดิม โดยที่มีอายุสัญญาขายไฟฟ้า 25ปี และมีเงื่อนไขค่าไฟฟ้าที่ต่ำลง เนื่องจาก สามารถที่จะลดต้นทุนการจัดซื้อที่ดิน และค่าก่อสร้างระบบสายส่ง  ซึ่งจะเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

     ปัจจุบันนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอยู่แล้ว และกำลังจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนค่อนข้างมีความกังวลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้า ว่าจะมีเพียงพอรองรับความต้องการใช้หรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า ก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามนักลงทุนเหล่านี้ได้  เนื่องจากโรงไฟฟ้าเอสพีพี ที่ส่วนใหญ่ขายทั้งไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ใกล้จะหมดอายุ และยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนออกมา ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาหรือ จะให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงใหม่ทดแทนโรงเดิมหรือไม่ 

     นายณรงค์ชัย กล่าวว่า  ทาง สมาคมฯยังได้มีการหารือกรณีอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนจริง หรือฟีดอินทารีฟ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ที่ควรมีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนและเหมาะสม และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมประมาณ 12-13% จากปัจจุบันที่ตัวเลขของรัฐ ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 10%  นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือพีดีพี ฉบับใหม่ ที่จะลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มสัดส่วนของเชื้อเพลิงถ่านหินทดแทน ซึ่งภาคเอกชนก็อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม หากจะมีการเปิดประมูลไอพีพีใหม่ สำหรับถ่านหินโดยเฉพาะ

     ขณะที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานรับทราบประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวแล้ว และขอให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า มีความสบายใจ ว่ากระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้ในเรื่องนี้ 

------------------

 

Comment : สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนวอนรัฐต่อสัญญาโรงไฟฟ้า