กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายวนอุทยานป่ากลางอ่าว

23/04/2018 | 788 | Tags : เหล็ก สหวิริยา

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายวนอุทยานป่ากลางอ่าว


 

นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับวนอุทยานป่ากลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าวนอุทยานป่ากลางอ่าวเป็นผู้รับมอบ เครื่องออกกำลังกายดังกล่าวจะนำติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานวนอุทยานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

Comment : กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายวนอุทยานป่ากลางอ่าว