ปตท. แจงซื้อซองรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน


ปตท. แจงซื้อซองรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

 


 

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้ ปตท. เข้าซื้อเอกสารเชิญชวนประมูล (ทีโออาร์) ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และ อู่ตะเภา นั้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความน่าสนใจ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาร่วมลงทุนกับพันธมิตรอื่นๆ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มอบหมายให้บริษัทในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการนี้ จำนวน  2 บริษัท คือ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านผลิตไฟฟ้า ร่วมซื้อซองประมูลเพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นว่า บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าซื้อซองเพื่อศึกษาได้เช่นกัน โดยให้นำผลการศึกษามานำเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการอื่นใด ซึ่งหากมีการตัดสินใจลงทุนจริง จะต้องดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อไป

"ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการศึกษาห่วงโซ่ธุรกิจไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน สถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ อีวี รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับเทคโนโลยีของโลกและความต้องการของประชาชนในประเทศที่เปลี่ยนไป" นายประเสริฐ กล่าวเสริมในตอนท้าย

Comment : ปตท. แจงซื้อซองรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ