กบง.เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20

02/05/2018 | 515 | Tags : กบง. พลังงาน B20

กบง.เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20


 

                ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B20) ด้วยเหตุผลว่า ในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทางกระทรวงพลังงาน มีนโยบาย  ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันระยะยาว โดยการทดลองให้มีน้ำมันดีเซลแบบพิเศษ B20

"จากการหารือของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งการปรับสัดส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้มีสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20 นั้น เมื่อคำนวณอัตราภาษีสรรพสามิตตามสัดส่วนแล้วจะใช้หลักการเดียวกับการคำนวณอัตราภาษีของกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล"

รัฐจะสร้างแรงจูงใจด้านราคา โดยในช่วงเริ่มต้น การกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) ประมาณ 3 บาทต่อลิตร คาดว่าจะมีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ที่ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน

"นอกจากนี้ เพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการราคา โดยกำหนดวงเงินสูงสุดในการสนับสนุนไม่เกิน 3,000       ล้านบาท โดย กบง. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงานไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Comment : กบง.เห็นชอบใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ