ปตท. สนับสนุนโครงการ "จิตอาสา พลังแผ่นดิน" ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน


ปตท. สนับสนุนโครงการ "จิตอาสา พลังแผ่นดิน" ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

 


นางอัญชลี หวังวีระมิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. มอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ให้แก่ นายกรรณวิทย์ จันทร์แสงษี ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบริหารบุคคล บริษัท หับโห้หิ้น บางกอก จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในห้องสมุดโรงเรียนบ้านแก่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ จิตอาสา พลังแผ่นดิน "หับ ให้ ห้องสมุด" นับเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน และร่วมเป็นพลังสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมตามนโยบายของ ปตท.

Comment : ปตท. สนับสนุนโครงการ "จิตอาสา พลังแผ่นดิน" ส่งมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน