เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" รุ่นที่ 2


เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" รุ่นที่ 2

 


 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดย นายนิวัติ อดิเรก (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT นายดนุชา สิมะเสถียร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และ นายจอห์น พาลุมโบ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ร่วมกันมอบ ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ "โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวช.-ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 25 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท ทั้งนี้ โครงการ "โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการ มีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินกิจการ

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา "โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง" รุ่นที่ 2
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ