กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

10/05/2018 | 459 | Tags : กฟผ. EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

 

 

   

                 วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิต ที่ดีกว่า" สนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมคุณภาพ ที่ช่วยเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการซ่อมบำรุง ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

                นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า ในยุค Energy 4.0 ที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฟผ. จึงส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม และงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมความมั่นคงของระบไฟฟ้า อาทิ หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าขณะจ่ายไฟ ป้องกันการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากความสกปรกบน ลูกถ้วย โดยไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน การพัฒนาซอฟท์แวร์ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งในยุคดิจิตอล ได้แก่ การแก้ปัญหา Power System Oscillation ที่ช่วย ลดความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าซึ่งมักเกิดขึ้นกับสายส่งที่มีระยะทางไกล เช่น ในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในวงกว้าง ซึ่งทั้ง 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ยังสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากเวทีนานาชาติในการประกวด "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวด กว่า 1,000 ผลงาน รวมถึงรางวัลพิเศษจากประเทศจีนด้วย

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วิจัยและพัฒนาผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การนำเถ้าหนักจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาผลิตเป็นบล็อกก่อผนังมวลเบาซึ่งมีความเป็นฉนวนความร้อนดีกว่าคอนกรีตบล็อdทั่วไป โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีหรือ ให้ความร้อนจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำ การสกัดกรดฮิวมิกจากลีโอนาร์ไดต์ที่ได้จากกระบวนการทำเหมือง ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชจำนวนมาก นำมาผสมกับวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น มูลไก่ กากส่าเหล้า และกากตะกอนอ้อย กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงคุณภาพดินให้กับวิสาหกิจชุมชนนำไปใช้

                ทั้งนี้ ยังได้เรียนเชิญ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Innovation as a Solution for a Better Life" รวมถึงมีการจัดเสวนาด้านนวัตกรรมพลังงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจในการต่อยอดนวัตกรรม นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

 

                "วันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง กฟผ. ไม่ได้มุ่งส่งเสริมเฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ยังให้ทุนกับภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม" ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

 

Comment : กฟผ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ