สถาบันวิทยสิริเมธี-กสิกรไทย ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มขยะอินทรีย์


สถาบันวิทยสิริเมธี-กสิกรไทย ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มขยะอินทรีย์


 

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ร่วมลงนามกับ ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอินทรีย์ผ่านกระบวนการชีววิทยาสังเคราะห์ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ โดยสถาบันวิทยสิริเมธีเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำที่มุ่งเน้นงานวิจัยอย่างเข้มข้นเฉพาะทาง เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะผสานความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยที่สามารถช่วยพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Comment : สถาบันวิทยสิริเมธี-กสิกรไทย ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มขยะอินทรีย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ