บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018

07/06/2018 | 749 | Tags : บ้านปู

บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018

 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า "แนวทางการทำธุรกิจของกลุ่มบ้านปูฯ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความสมดุลด้านพลังงานในประเทศ และการจัดทำกรอบการทำงานที่จะช่วยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดพลังงานได้มากขึ้น ในฐานะ Prosumer ที่มีบทบาททั้งการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า(Consumer) ที่ผลิตด้วยตนเองผ่านโซลาร์รูฟท็อป และบทบาทการเป็นผู้ผลิต (Producer) ผ่านการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินที่ผลิตได้ให้กับรัฐ ซึ่งบ้านปู อินฟิเนอร์จีพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและใช้พลังงานในอนาคตสู่ยุคProsumer โดยจะลงทุนค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมบริการดูแลรักษาระบบตลอดอายุสัญญา"

โดยในงานดังกล่าว บ้านปู อินฟิเนอร์จีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย และมุ่งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชั่นด้านพลังงานทดแทนที่มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้แพ็คเกจที่หลากหลายสอดคล้องกับการใช้งานจริงและประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมบริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาไปจนถึงการติดตั้งและมอนิเตอร์ที่ครบวงจร One Stop Service ระบบติดตั้งที่ได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์โซลาร์ที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมทีม Call Center ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐมุ่งไปสู่ Thailand 4.0

 

Comment : บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ