กกพ. ชูมาตรการราคา หนุนภาคธุรกิจลดพีค ลดค่าไฟ

11/06/2018 | 1010 | Tags : กกพ. DR ไฟฟ้า

กกพ. ชูมาตรการราคา หนุนภาคธุรกิจลดพีค ลดค่าไฟ

 


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำ "โครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response – DR) ในรูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP)" ซึ่งการใช้มาตรการ DR ในครั้งนี้ จะเป็นการใช้การลดค่าไฟแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วง 13.30 น. – 15.30 น. ซึ่งเป็นเวลา Critical Peak ส าหรับรอบบิลเดือนสิงหาคม2561 โดยการไฟฟ้าทั้งสามแห่งจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2561วางเป้าหมายในการลดการใช้ไฟฟ้าเวลา Critical Peak ลงไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ ในรอบบิลดังกล่าว

"โครงการ DR ในรูปแบบ CPP เป็นการขยายผลต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา กกพ.ประสบความสำเร็จในการดำเนินมาตรการ DR แบบจ่ายเงินชดเชยตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้าและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของระบบในช่วงที่ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติจึงได้พัฒนาโครงการนำร่อง โดยนำมาตรการ DR แบบ CPP ซึ่งเป็นมาตรการด้านอัตราค่าไฟฟ้ามาทดลองใช้บริหารจัดการพลังงานเพื่อลดพีคของระบบเดือนสิงหาคม เชื่อมั่นว่า จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและภาระการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าโดยรวมได้ในระยะยาว" นายวีระพล กล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินการโครงการ DR แบบ CPP จะเป็นโครงการรูปแบบสมัครใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้พลังงานประเภทที่ 4 (กิจการขนาดใหญ่) ที่ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU และมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ AMR สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าอัตรา CPP แทนอัตราเดิมสำหรับรอบบิลเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยการหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเวลา Critical Peak ไปใช้ไฟฟ้าในเวลาอื่นแทน

ทั้งนี้ อัตรา CPP เป็นอัตราที่ปรับปรุงอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจากอัตรา TOU โดยอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มช่วง Critical Peak ตั้งแต่ 13.30 – 15.30 น.ของวันจันทร์-ศุกร์เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะเป็นช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าแพงที่สุด โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าช่วงพีคที่ไม่ใช่ Critical Peak ลดลงจากเดิม

นายวีระพล กล่าวว่า มั่นใจมาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ด้านค่าไฟฟ้าจากการช่วยภาครัฐลดกำลังการผลิตไฟฟ้าช่วง Critical Peak ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการลดภาระการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต และช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวมได้ในที่สุด สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเพื่อขอรับรายละเอียด คำแนะนำ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้ง 3 การไฟฟ้า

 

 

Comment : กกพ. ชูมาตรการราคา หนุนภาคธุรกิจลดพีค ลดค่าไฟ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ