คตร.ลังเลลงดาบประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกัลฟ์ เจพี

27/11/2014 | 1668 | Tags : คตร. กัลฟ์ เจพี

คตร.ลังเลลงดาบประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกัลฟ์ เจพี

 

               นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เข้ามาบริหารประเทศ ก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบการประมูลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะที่มีข้อครหาทางสังคมค่อนข้างสูง อย่างเช่น โครงการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี ชนะการประมูลเพียงรายเดียวถึง 5,000 เมกะวัตต์ และล่าสุดเรื่องนี้ได้เข้าสู่การตรวจสอบตามกระบวนการของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)

            โดยแหล่งข่าวจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เปิดเผยถึงผลการพิจารณาตัดสินกรณีความโปร่งใสในการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี ที่ชนะการประมูลเมื่อปี 2556 แต่เพียงรายเดียวถึง 5,000 เมกะวัตต์ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุม คตร.ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับโครงการกัลฟ์ เจพี ซึ่งหากตัดสินช้าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ(พีดีพี)ฉบับใหม่ โดยอาจจัดทำแผนไม่เสร็จภายในเดือนธ.ค. 2557 ตามที่ภาครัฐกำหนดไว้  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 18% รวมทั้งกระทบต่อแผนการก่อสร้างระบบสายส่งเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวด้วย

             ทั้งนี้การตัดสินที่ล่าช้าเกิดจาก คตร.จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะหากล้มประมูลหรือลดกำลังการผลิตไฟฟ้าของกัลฟ์ เจพี ลงจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติหรือไม่ เนื่องจากผู้ร่วมทุนในกัลฟ์ เจพี นั้นมีบริษัทมิตซุยของญี่ปุ่นร่วมลงทุนอยู่ด้วย หากบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรม ภาคเอกชนอาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับรัฐในภายหลังได้  

           นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไอพีพีของกัลฟ์จะมีผลต่อแผนการลงทุนระบบสายส่งของ กฟผ.ในอนาคต โดยในช่วงที่มีการประมูลไอพีพีที่ผ่านมานั้น กฟผ.ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)หรือเรกูเลเตอร์ว่า แผนการก่อสร้างสายส่งของ กฟผ.จะสามารถรองรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะก่อสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เพียง 2,700 เมกะวัตต์เท่านั้น

            ดังนั้นหากเดินหน้าโครงการไอพีพีทั้งหมด 5,000 เมกะวัตต์ ทางเรกูเลเตอร์จะต้องกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนออกมา เพื่อให้กฟผ.สามารถวางแผนที่จะก่อสร้างระบบสายส่งรองรับกำลังการผลิตในส่วนที่เหลือได้

          แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เตรียมพิจารณาตัดสิน กรณีความโปร่งใสในการประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี ที่ชนะการประมูลเมื่อปี 2556 แต่เพียงรายเดียวถึง 5,000 เมกะวัตต์ว่า ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร จะให้กัลฟ์ เจพี เดินหน้าผลิตไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ต่อหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีผลต่อการเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศฉบับใหม่ พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี2015 ที่กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในเดือนธ.ค. 2557 นี้

          ทั้งนี้เนื่องจากได้เตรียมแผนสำรองกรณีกัลฟ์ เจพี ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าก๊าซฯ 5,000 เมกะวัตต์ เข้าระบบไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการเปลี่ยนมาผลิตจากถ่านหินแทน หรือ ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือ เปิดประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯใหม่ เป็นต้น

           อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า กรณีการตรวจสอบการประมูลโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี ดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กระทรวงพลังงานมีแผนต้องการปรับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฯลงในอนาคตแต่อย่างใด ซึ่งการพิจารณาเปิดประมูลโรงไฟฟ้าก๊าซฯ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารกระทรวงพลังงานและเรกูเลเตอร์ชุดก่อนเห็นความจำเป็นที่ต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ในอนาคต และกัลฟ์ เจพี ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้ จึงได้เปิดทำการประมูลขึ้น

           ?เราเคารพความคิดเห็นของผู้บริหารกระทรวงพลังงานรุ่นก่อน ที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าก๊าซฯและเปิดประมูลขึ้น และมองเห็นว่ากัลฟ์ เจพี มีประสิทธิภาพพอ เหมาะสมและสามารถหาโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ให้ประเทศได้ ซึ่งกระทรวงพลังงานชุดปัจจุบันไม่ขอออกความเห็น เพราะเรามีเพียงหน้าที่ส่งข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ คตร.เป็นผู้พิจารณาเอง? แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าว

           สำหรับแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม กพช.ในเดือนธ.ค. 2557 นี้ ขณะนี้กำลังเร่งเตรียมรายละเอียดไว้แล้ว โดยเบื้องต้นเป็นการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าบนพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปีจะเติบโตประมาณ 4-5% ต่อปี ส่วนปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทั้ง 20 ปีนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณ และคาดว่าจะเสร็จประมาณต้อนเดือนธ.ค. 2557 นี้ และนำเข้า กพช.พิจารณาต่อไป

**************************

    

 

Comment : คตร.ลังเลลงดาบประมูลโรงไฟฟ้าไอพีพีกัลฟ์ เจพี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ