บางจากฯ ต้อนรับคู่ค้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


บางจากฯ ต้อนรับคู่ค้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


 

นางสาวภควดี จรรยาเพศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาความยั่งยืนและกำกับองค์กรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ที่เข้าร่วมงานสัมมนา "BCP CAC-SME Executive Briefing & Workshop" : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)" เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีเครื่องมือและระบบการจัดการภายในที่จะช่วยป้องกันการคอร์รัปชัน โดยมีนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการ CAC และนายพนา รัตนบรรณางกูร ที่ปรึกษา CAC ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

Comment : บางจากฯ ต้อนรับคู่ค้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต