GPSC เตรียมเข้าซื้อ GLOW มุ่งขยายธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

20/06/2018 | 416 | Tags : GPSC GLOW

GPSC เตรียมเข้าซื้อ GLOW มุ่งขยายธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

 


ดร. เติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อหุ้น 69.11% ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW จาก Engie Global Developments B.V. ที่ราคาหุ้นละ 96.5 บาท มูลค่าประมาณ 97,560 ล้านบาท

"การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ นับเป็นการขยายธุรกิจที่สำคัญของ GPSC ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกำลังการผลิตภายหลังควบรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4,835 เมกะวัตต์ บรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถจากการขยายฐานลูกค้าสู่อุตสาหกรรมอื่น นอกจากลูกค้ากลุ่ม ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตอบโจทย์การเติบโตตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากสัดส่วนโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าโรงไฟฟ้า SPP เป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ" ดร.เติมชัยกล่าว

นอกจากนี้ การที่โรงไฟฟ้าและโครงข่ายของ GPSC อยู่บริเวณใกล้เคียงกับของ GLOW บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Operational Synergy ในการบริหารโรงไฟฟ้าและโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯ ด้วยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นนำของทั้งสองบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 

สำหรับแหล่งเงินทุนทั้งหมดในการซื้อกิจการครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และภายหลังจากนั้น GPSC มีแผนทางการเงินสำหรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน โดยคาดว่าจะออกหุ้นกู้ และ/หรือเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในสัดส่วนประมาณกึ่งหนึ่งของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะเป็นการเพิ่มส่วนทุนของบริษัทฯ

"นับเป็นโอกาสสำคัญของ GPSC ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Engie Global Developments B.V. การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ ผนวกกับการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจไฟฟ้า โดยนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาเสริมความแข็งแกร่งด้วย operational synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการบริหารความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการแข่งขัน ที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่ง GPSC มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ในอนาคต" ดร. เติมชัย กล่าวสรุป

Comment : GPSC เตรียมเข้าซื้อ GLOW มุ่งขยายธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน