ปตท.-บีไอจี ลงนามร่วมมือศึกษาการใช้ Industrial Gas สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ


ปตท.-บีไอจี ลงนามร่วมมือศึกษาการใช้ Industrial Gas สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ


 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาการใช้ Industrial Gas เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้ลงนาม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Industrial Gas  มาสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทย และเป็นกลไกสำคัญในการรังสรรค์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Thailand New S-Curve) นำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

Comment : ปตท.-บีไอจี ลงนามร่วมมือศึกษาการใช้ Industrial Gas สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ