บางจากฯ รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอนต่อเนื่องครั้งที่ 3


บางจากฯ รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอนต่อเนื่องครั้งที่ 3

 


 

นายวัชระพงษ์ ศุภพิทักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบใบรับรองอาคารลดคาร์บอน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และนางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในงาน "TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย" ตามที่บริษัท บางจากฯ มีการบริหารจัดการอาคารสำนักงานภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ที่คำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า การกำจัดของเสียในอาคาร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัท บางจากฯ เป็น 1 ใน 4 องค์กรที่ได้รับมอบใบรับรองอาคารลดคาร์บอนในปี 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : บางจากฯ รับใบรับรองอาคารลดคาร์บอนต่อเนื่องครั้งที่ 3
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ