กองทัพภาคที่ 3 – ปตท.ร่วมสานพลังปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ จ.พิษณุโลก


กองทัพภาคที่ 3 – ปตท.ร่วมสานพลังปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ จ.พิษณุโลก


 

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกองทัพภาคที่ 3 โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประชาชนจิตอาสากว่า 1,000 คน ร่วมสานพลังทำกิจกรรมจิตอาสา  เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน อันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้

 

Comment : กองทัพภาคที่ 3 – ปตท.ร่วมสานพลังปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 80 ไร่ จ.พิษณุโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ