เอ็กโก กรุ๊ป พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

29/06/2018 | 1478 | Tags : เอ็กโก

เอ็กโก กรุ๊ป พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

 


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีนายภาสกร ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารโรงไฟฟ้า ให้การต้อนรับและตอบ ข้อซักถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแก่ผู้ถือหุ้น

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ