ปตท. คว้ารางวัลใหญ่ THE BEST OF DRIVE AWARD 2018 บริหารจัดการองค์กรดีเยี่ยม


ปตท. คว้ารางวัลใหญ่ THE BEST OF DRIVE AWARD 2018 บริหารจัดการองค์กรดีเยี่ยม


 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล THE BEST OF DRIVE AWARD 2018 สาขาบริหารจัดการ (Management) จาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรางวัล MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 2018 จากงาน DRIVE AWARD 2018 จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018 สาขาบริหารจัดการ (Management) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018  สาขาการวางกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy) 

Comment : ปตท. คว้ารางวัลใหญ่ THE BEST OF DRIVE AWARD 2018 บริหารจัดการองค์กรดีเยี่ยม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ