บางจากฯ สนองนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20

02/07/2018 | 672 | Tags : บางจาก บี20

บางจากฯ สนองนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20

 

 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 สำหรับกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ ของกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซลร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ กระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

โดยบริษัท บางจากฯ จะจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ รถขนส่งสินค้า รถโดยสาร ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 20 ราย ยอดรวมประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อเดือน ในราคาที่ต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการ 6 รายที่ได้รับอนุญาตในการใช้น้ำมันบี20 จากกระทรวงพลังงานแล้ว ประกอบด้วย บริษัท ทองธารา ขนส่ง จำกัด บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท คุณอนันต์ แอนด์ เค-แมน เซอร์วิส จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด และบริษัท เทพสมบัติ จำกัด คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ภายในสัปดาห์นี้

สำหรับการจำหน่าย บริษัท บางจากฯ ได้เตรียมการจัดส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ให้กับผู้ประกอบการจากคลังบางจากและคลังบางปะอิน และยังมีแผนขยายการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นลูกค้าน้ำมันของบริษัท บางจากฯ รายอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากค่าบริการขนส่งและค่าขนส่งสาธารณะ บรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด

Comment : บางจากฯ สนองนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ