หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า


หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า

 


 

"Corona" (โคโรน่า) ในระบบส่งไฟฟ้า เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ทำให้ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสกปรก สูญเสียสภาพความเป็นฉนวน เกิดความเครียดของไฟฟ้าสูง เป็นผลให้อากาศบริเวณโดยรอบเกิดการแตกตัวออกมาในรูปของเสียงและแสง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเกิดไฟฟ้าดับตามมาได้ แต่ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด เพียงก่อให้เกิดความรำคาญจากเสียงและแสงที่เกิดขึ้นบ้างเท่านั้น

 

 

ปรากฏการณ์ Corona

 

          อีกภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การดูแล ควบคุมและบำรุงรักษาการส่งจ่ายไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า งานตรวจสอบอุปกรณ์เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานซ่อมอุปกรณ์ชำรุด งานปรับปรุงระบบเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานตรวจรับสายส่งใหม่ งานติดตามแก้ไขสิ่งรุกล้ำในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า งานประชาสัมพันธ์ชุมชน และ งานทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่มีความสำคัญต่อระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า ต้องล้างทำความสะอาดในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Corona

         หากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามีความสกปรกมาก ไม่ว่าจะเกิดจากฝุ่น ไอเกลือ หรือ มลภาวะทางอากาศอื่นๆ จะทำให้ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามีสภาพความเป็นฉนวนลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า และเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และประเทศชาติได้ กฟผ. จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลอุปกรณ์ในระบบส่งไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 


การใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ Hot Stick ในการทำความสะอาดลูกถ้วย

 

         ปัจจุบัน การทำความสะอาดลูกถ้วยแบบไม่ดับไฟ (Hot Line) เพื่อแก้ไขปัญหา Corona นั้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีดล้างด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งมีใช้งานอยู่เพียงชุดเดียวที่ ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง จ.นนทบุรี ซึ่งหากเกิดปัญหา Corona ขึ้นพร้อมกันหลายๆภาค ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในหน้าแล้ง เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาชะล้างลูกถ้วย จะต้องใช้ระยะเวลาในการรออุปกรณ์นาน หรือการเช็ดด้วย Hot Stick นั้น ล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายสูงและค่อนข้างใช้เวลามาก เพราะต้องเช็ดทีละด้าน

 

 

การใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย

 

         ดังนั้น เพื่อให้สามารถลดกำลังคนในการปฏิบัติงาน รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ของ กฟผ. จึงได้คิดค้นนวัตกรรม หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า ขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบสนองในการทำงานได้ดี ลดปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานแบบเดิมได้มาก เช่น ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการติดตั้งและทำงานบนนั่งร้าน ที่อาจเกิดความเมื่อยล้า และไม่สามารถทำความสะอาดได้รอบทิศทาง อีกทั้งสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

 

 

ได้แนวคิดมาจากเครื่องล้างรถอัตโนมัติ

 

          นายเจริญ คำคง ช่างระดับ 7 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ หัวหน้ากลุ่มผู้ปฏิบัติงานผู้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้ ได้เปิดเผยถึงแนวคิดว่า "ทางกลุ่มได้แนวคิดมาจากเครื่องล้างรถอัตโนมัติ ซึ่งใช้มอเตอร์หมุนในการล้างทำความสะอาดรถยนต์รอบด้าน จึงนำมาดัดแปลงปรับปรุงให้เล็กลงเพื่อให้ใช้ได้กับลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า และสามารถทำความสะอาดลูกถ้วยได้พร้อมกันทุกด้าน เพื่อลดระยะเวลาในการทำความสะอาด โดยยึดหลักความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE std.516 "IEEE Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines" ว่าด้วยระยะ Minimum Air Gap Length ที่ลูกถ้วยไม่เกิดการ Flash over ลงดิน อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และน้ำที่ใช้ จำนวน 20,000 ลิตรต่อวัน (ราคาประมาณลิตรละ 4 บาท) ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณปีละ 1,800,000 บาท เลยทีเดียว

 

         ทั้งนี้ นวัตกรรมชิ้นนี้ มีรางวัลการันตีโดยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการส่งผลงาน "หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า" เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ "46th International Exhibition of Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 1-15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจของ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สายงานระบบส่ง และ กฟผ. เป็นอย่างยิ่ง ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ สามารถนำมาเสริมสร้างความมั่นคงในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการทำงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย

 
Comment : หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วย ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ