บางจากขายหุ้นNIDOบางส่วนเดินหน้าแหล่งปิโตรเลียมใหม่


บางจากขายหุ้นNIDOบางส่วนเดินหน้าแหล่งปิโตรเลียมใหม่


 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ มีมติให้จำหน่ายหุ้นที่มีอยู่ใน Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. หรือ NPG ที่ถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc ในสัดส่วนร้อยละ 55.8 ให้กับ Tamarind Galoc Pte. Ltd. ในมูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 660 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายเฉพาะแหล่งน้ำมันดิบ Galoc ที่ดำเนินการแล้วเท่านั้น ไม่นับรวมแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ในระหว่างสำรวจและพัฒนาอื่นๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ยังถือครองโดยบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

บริษัท บางจากฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อยอดธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านพลังงานสะอาด ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สำหรับความคืบหน้าของการร่วมซื้อหุ้นลงทุนในบริษัท OKEA เพื่อพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งน้ำมันดิบ Draugen Field และ Gjøa Field ประเทศนอร์เวย์ระหว่าง บริษัท BCPR และ Seacrest Capital Group ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการถ่ายโอนและการขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

Comment : บางจากขายหุ้นNIDOบางส่วนเดินหน้าแหล่งปิโตรเลียมใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ