PTTOR จำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้รถบรรทุกขนส่ง ช่วยเหลือชาวสวนปาล์มไทย

17/07/2018 | 766 | Tags : PTTOR B20 บี20

PTTOR จำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้รถบรรทุกขนส่ง ช่วยเหลือชาวสวนปาล์มไทย

 


ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอสซี ร่วมพิธี โดย PTTOR ยินดีสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 โดยผลิตและจำหน่ายให้บริษัทรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 270,000 ลิตรต่อเดือน ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 360 ตันต่อปี

Comment : PTTOR จำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 20 ให้รถบรรทุกขนส่ง ช่วยเหลือชาวสวนปาล์มไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ