คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก กลุ่มปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ


คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก กลุ่มปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

          

 นายภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ นายสุรัฐ เจียมเลิศวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายสุรชัย ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มขีดความสามารถการนำเข้า การจ่ายและระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ทำพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

            

ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกของ ปตท. ตั้งอยู่ในเขต จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายทะเลและล้อมรอบด้วย 12 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยเล็ก บ้านเขาน้ำซับ วัดพระประทานพระ บ้านแหลมฉบัง บ้านทุ่ง บ้านนาเก่า บ้านแหลมทอง วัดมโนรม บ้านอ่าวอุดม ตลาดอ่าวอุดม บ้านชากยายจีน และชุมชนผาแดง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง ปตท. จึงร่วมกับชุมชนดังกล่าวจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการคืนชีวิตให้สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้


ด้าน ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มขีดความสามารถการนำเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท. นอกจากจะร่วมกับชุมชนในเทศบาลแหลมฉบังแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการและเครือข่ายในจังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ กลุ่มประมง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี) ประมงจังหวัดชลบุรี ประมงอำเภอศรีราชา อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การท่าเรือแหลมฉบัง ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมจำนวน 2,010,000 ตัว แบ่งเป็น ลูกปลากะพงขาว 10,000 ตัว ลูกกุ้งแชบ๊วย 1,000,000 ตัว และลูกปู 1,000,000 ตัว ทั้งนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดเหมาะสม ปล่อยลงทั้งบริเวณชายหาดและกลางทะเล เพื่อให้สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติ

"นอกจากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ปตท. ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีก ตามนโยบายของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  5ส โรงเรียน ตรวจถังก๊าซเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชุมชน สัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  การแห่เทียนพรรษา และประกวดลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดชลบุรี" นายสุรัฐฯ กล่าวในตอนท้าย

 

Comment : คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก กลุ่มปตท. ร่วมกับชาวชลบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ