การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความคืบหน้าการประเมินสาเหตุปัญหา


การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความคืบหน้าการประเมินสาเหตุปัญหา

 


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ขอชี้แจงให้ทราบว่า ภารกิจสำคัญของบริษัทฯ ในขณะนี้ ยังมุ่งเน้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ ได้จัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือตามความประสงค์และความจำเป็นของทางการ สปป. ลาว นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 1,300 ล้านกีบ (ประมาณ 5,000,000 บาท) ที่มอบให้กับทางการ สปป.ลาวแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยทั้งสองแขวง ได้แก่ โรงครัว สุขาชั่วคราว ยารักษาโรค เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือและดำเนินการต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของทางการ สปป. ลาวอย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่า ความช่วยเหลือของบริษัทฯ ได้สนองตอบต่อความจำเป็นและความต้องการของผู้ประสบภัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ด้านบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย ยังเน้นภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของสปป. ลาวเป็นสำคัญและต่อเนื่อง ขณะที่ทีมวิศวกรโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบบริเวณเขื่อนดินย่อยส่วน D  รวมทั้งเขื่อนดินย่อยอื่นทั้งหมดแล้ว  ส่วนสถานการณ์น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนดินย่อยส่วน D  มีปริมาณลดน้อยลง หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนดังกล่าวจะหยุดได้ในเร็ววันนี้

หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาคส่วนต่างๆ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ และจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังให้ดีที่สุด

Comment : การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความคืบหน้าการประเมินสาเหตุปัญหา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ