อาจารย์จากสถาบันวิทยสิริเมธีคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561

02/08/2018 | 437 | Tags : วิทยสิริเมธี VISTEC

อาจารย์จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561


 

          ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) แถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 36 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล พร้อมร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ไทยกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย "ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน" ทั้งนี้ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ก่อตั้งโดยกลุ่ม ปตท. ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

Comment : อาจารย์จากสถาบันวิทยสิริเมธีคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2561
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ