พพ.ร่วมมหกรรมงานไทยแลนด์ โซเซียล เอ็กซ์โป 2018


พพ.ร่วมมหกรรมงานไทยแลนด์ โซเซียล เอ็กซ์โป 2018

 

 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคม (รัฐและเอกชน) ภายในงาน"ไทยแลนด์ โซเซียล เอ็กซ์โป ประจำปี 2561" (Thailand Social Expo 2018) ในวันที่ 3-5 สิงหาคม ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จัดขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พพ.มีเป้าหมายนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปภายในงานเข้ามาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ในนิทรรศการ พพ.ได้นำเสนอผลงานดีเด่นประเภทต่างๆที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด   "ไทยแลนด์ เอนเนอร์จี อวอร์ด" (Thailand Energy Awards) ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งรางวัลทั้งหมดเป็นการยกระดับให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้ผลิตพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งยังเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของหน่วยงานในการคิดค้นรูปแบบ วิธีการ นวัตกรรม เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการแสวงหาและพัฒนาแหล่งที่มีอยู่ในประเทศอย่างพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  โดยใช้งานวิจัยและการพัฒนาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน   
Comment : พพ.ร่วมมหกรรมงานไทยแลนด์ โซเซียล เอ็กซ์โป 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ