กบง.คงราคาขายปลีกLPG ภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก.อยู่ที่ 363 บาท


กบง.คงราคาขายปลีกLPG ภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก.อยู่ที่ 363 บาท

 


วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่กระทรวงพลังงาน ซึ่งมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาวาระสำคัญ ๆ ดังนี้

ที่ประชุม กบง. รับทราบสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก (CP) เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 587.50 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 25.00 เหรียญสหรัฐ/ตัน (เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 562.50 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG รายสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค กบง. ได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกโดยการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก.อยู่ที่ 363 บาท ตลอดทุกสัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมใช้น้ำมันดีเซล B20 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนจากค่าบริการขนส่งและค่าโดยสารรถสาธารณะ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาด และสร้างเสถียรภาพปาล์มน้ำมันว่า มีผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับความเห็นชอบให้จำหน่าย B20 ได้จำนวน 5 ราย ได้แก่ ปตท. บางจาก ไออาร์พีซี ซัสโก้ พี.ซี.สยามปิโตรเลียม รวมปริมาณ 5.38 ล้านลิตร/เดือน และล่าสุดปริมาณจำหน่าย B20 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 พบว่า มีปริมาณรวม 1.31 ล้านลิตร โดยใช้เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4.14 ล้านบาท

ที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย รองรับความต้องการฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปกติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน

 สรุปพีคไฟฟ้าของปี 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ

1. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ จากระบบ กฟผ. รวมกับข้อมูลการประเมินจากพีคไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขายตรง (ผู้ผลิตเอกชน และSPPขายตรง) ซึ่งพีคเกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 34,317 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพีคของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.6%

2. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า เกิดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่24 เมษายน 2561 เวลา 13.51 น. อยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าพีคปีก่อน โดยลดลง 1.1%

 

 

Comment : กบง.คงราคาขายปลีกLPG ภาคครัวเรือนขนาดถัง 15 กก.อยู่ที่ 363 บาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ