GC เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์


GC เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์


 

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center by GC) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคาร Energy Complex A เพื่อเป็นศูนย์กลางใน  การพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม Start up โดยมีผู้บริหารกลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มลูกค้า เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในนามของตัวแทนรัฐบาล รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรม คิดค้น และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังต้องการบุคลากร และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแนวคิดและกระบวนการใหม่ๆ ในการผลิต ออกแบบ และขยายตลาด ตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และโครงการ EEC ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GC ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนภาครัฐสำหรับการให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม เปรียบเสมือนการติดปีกทางการตลาดให้ทัดเทียมคู่แข่งอื่นๆ ในตลาดต่างประเทศ การเปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GC ในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวขององค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญอันหนึ่งที่มักถูกหยิบยกนำมาวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการแข่งขันในที่นี้ หมายถึงการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว   แปลกใหม่   และสร้างสรรค์ โดย GC เดินหน้ากลยุทธ์ร่วมกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการจัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกเติบโต สามารถแข่งขันได้ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม Start Up

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าแบบครบวงจร เป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า นำนวัตกรรมและไอเดียมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  การสร้าง Collaboration Model ร่วมกับลูกค้า ร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับแนวคิดที่จะนำทุกความคิดหรือไอเดีย ไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบทุกความต้องการของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ GC ที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา GC ยังได้ทำพิธีเปิดศูนย์ต้นคูณ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SME ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกให้สามารถแข่งขันได้อีกด้วย

 

Comment : GC เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ