กลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคง

09/08/2018 | 598 | Tags : บางจาก

กลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคง

 

 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2561 ว่าบริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 89,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 6,358 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 2,494 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,153 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.56 บาท

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ของปี 2561 บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 45,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มี EBITDA 3,366 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,157 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.73 บาท

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บางจากฯ ทำรายได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่น มี EBITDA 1,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 111 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีปริมาณการผลิตลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 66,800 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น ซึ่งเป็นไปตามแผนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นประจำปี รวม 45 วัน และในครึ่งปีหลังนี้จะกลับมากลั่นเต็มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าการกลั่นพื้นฐาน ปรับลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง และจากราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ปรับตัวขึ้นในไตรมาสนี้ ทำให้มีกำไรจาก Inventory Gain 856 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงกลั่น ตามโครงการ 3E (Efficiency, Energy, and Environment Improvement Project, 3E Project) ขณะนี้ได้ผู้รับเหมามาดำเนินการออกแบบก่อสร้างหน่วยเพิ่มออกเทนและขยายกำลังการผลิตหน่วยแตกโมเลกุล และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

Comment : กลุ่มบางจากฯ ครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ