พพ.โชว์ผู้ประกอบการ19 แห่ง ผ่านISO 50001

16/08/2018 | 512 | Tags : พลังงาน พพ.

พพ.โชว์ผู้ประกอบการ19 แห่ง ผ่านISO 50001

 


 

 นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)   เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พพ.ได้เปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)" พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์  ซึ่งโครงการฯได้เปิดรับสมัครสถานประกอบการ (โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม) ที่ได้ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายเข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001  จำนวน 50 แห่ง ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว 19 แห่ง สามารถลดใช้พลังงานได้ 188 ล้านเมกะจูล หรือคิดเป็นการประหยัดเงินได้ถึง 100 ล้านบาทต่อปีพร้อมกันนี้ยังมีผู้ผ่านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงลึกของสถานประกอบการเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้ ISO 50001 กว่า 2,200 คน

"โครงการที่เปิดให้โรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วมพัฒนาระบบจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001 นั้นเปิดรับสมัคร 50 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการดำเนินงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฝึกอบรมเชิงลึกให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทั้งหมด 5 ช่วงเพื่อยื่นขอรับรอง ISO 50001  โดยประโยชน์ที่จะได้รับคือบุคลากรจะได้รับความเข้าใจแนวทางบริหารจัดการ ลดต้นทุนพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะที่ประเทศเองก็จะสามารถลดการนำเข้าพลังงานหรือการจัดหาเพิ่ม รวมถึงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดรับกับระดับสากล"นายยงยุทธ์กล่าว

อย่างไรก็ตามภายในงานดังกล่าวยังมีการเสวนาในหัวข้อ "กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001 โดยผู้มีบริหารของสถานประกอบการ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคารคิงเพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มาให้ความรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการกับผู้สนใจทั่วไปซึ่งขณะนี้พบว่าภาคเอกชนต่างมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

ทั้งนี้ ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือเรียก โดยย่อว่า EnMS ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001:2011)โดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือเรียกโดยย่อว่า ISO)  โดยมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน  ซึ่งให้มีการดำเนินการ และขอการรับรองโดยสมัครใจ

Comment : พพ.โชว์ผู้ประกอบการ19 แห่ง ผ่านISO 50001
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ