บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน

22/08/2018 | 837 | Tags : บางจาก

บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน


 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบางจาก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ผ่านโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา (สนศ.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย และชุมชน แฟลต – บ้านพักทหารกรมเสมียนตรา รวมกว่า 700 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนรู้หน้าที่ เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมดูแลชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ลูกหลานเยาวชนร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

Comment : บางจากฯ มอบทุนการศึกษาเยาวชน