เกาหลีใต้พร้อมทดสอบกังหันลมลอยน้ำนอกชายฝั่งแห่งแรกปีหน้านี้


เกาหลีใต้พร้อมทดสอบกังหันลมลอยน้ำนอกชายฝั่งแห่งแรกปีหน้านี้

 

         โครงการกังหันลมลอยน้ำแห่งแรกของเกาหลีใต้ กำลังผลิต 750 กิโลวัตต์ ในเมืองอุลซาน พร้อมจะทดสอบระบบภายในปี 2562 ในช่วงครึ่งปีแรก


 

         โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุลซาน บริษัท Mastek Heavy Industries บริษัท Unison และบริษัท Seho Engineering Co มีเงินลงทุน 14.27 ล้านเหรียญสหรัฐ เริ่มดำเนินการในปี 2559 เมื่อแล้วเสร็จ จะทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีฟาร์มกังหันลมลอยน้ำเป็นลำดับที่ 5 ของโลก ต่อจากประเทศนอร์เวย์ อังกฤษ ญี่ปุ่น และโปรตุเกส

         นอกจากโครงการกังหันลมแห่งนี้ เมืองอุลซานยังมีแผนจะติดตั้งกังหันลมลอยน้ำนอกชายฝั่งเพิ่มเติมอีก โดยมีเป้าหมายจะติดตั้งกังหันลมลอยน้ำทั้งหมดจำนวน 50 ต้นภายในปี 2565 ด้วยเงินลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านวอน

 


สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของเกาหลีใต้ ปี 2560 แยกตามประเภทเชื้อเพลิง

 

         ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีแผนจะติดตั้งฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งกำลังผลิตรวมทั้งหมด 12,000 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองนโยบายพลังงานในระยะยาว ที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2573

 

         สำหรับประเทศไทย รัฐบาลและกระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สนองนโยบายของภาครัฐ พัฒนาโครงการพลังงานลม เช่น โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ สอง จ. นครราชสีมา ที่ได้ติดตั้งกังหันลมจำนวน 12 ต้น กำลังผลิตรวม 24 เมกะวัตต์ ซึ่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560


 

กังหันลมลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 

         นอกจากนี้ กฟผ. กำลังดำเนินการต่อยอดนำระบบพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Hydrogen Hybrid) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจน เพื่อนำมาจับคู่กับเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ผลิตไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่นำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

 

ข้อมูลจาก South Korea 1st floating offshore wind turbine to begin test operation next year

https://steelguru.com/auto/south-korea-1st-floating-offshore-wind-turbine-to-begin-test-operation-next-year/517063type=power#

 

ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Comment : เกาหลีใต้พร้อมทดสอบกังหันลมลอยน้ำนอกชายฝั่งแห่งแรกปีหน้านี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ