พพ.ชู "เซ็นทรัลมหาชัย" อาคารสุดยอดประหยัดพลังงาน


พพ.ชู "เซ็นทรัลมหาชัย" อาคารสุดยอดประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า  ในวันนี้ ( 14 กันยายน 2561 )ได้พาคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน สาขา เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคาร (BEC Awards) และรางวัลระดับดีเด่น ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code (BEC) ซึ่งเป็นอาคารหนึ่ง ที่บริษัท เซ็นทรัลฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ จนถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในการวัด ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อพื้นที่ มีผลประหยัดพลังงานได้ถึง 74%

สำหรับการพัฒนาอาคารอนุรักษ์พลังงาน แห่งนี้ มีการออกแบบ และเลือกใช้วัสดุเพื่อการก่อสร้างที่ใช้พนังอิฐมวลเบา สามารถเป็นฉนวนกันความร้อนและทนไฟ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้ ส่วนหลังคา ใช้เป็นคอนกรีต และแผ่นแมทเทินชีสติดฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มีคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ทำให้การเลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกใช้แบบระบบ  Water –Cooled Chiller ที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความเย็นภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้ทำระบบการส่องสว่างภายในอาคาร โดยติดตั้งหลอด LED ขนาด 12-55 วัตต์ ซึ่งเป็นหลอดที่ใช้พลังงานต่ำ และมีการติดตั้งกระจกสำหรับอาคารใช้ความหนา  12 มิลลิเมตร ที่ช่วยกันรังสีและความร้อน แต่ยังสามารถให้ความสว่างภายในอาคารได้ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่จะติดตั้งภายในอาคารได้

การดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2015 )และเพื่อให้การบังคับใช้และมีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานทั้งระบบ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ...  หรือBuilding Energy Code หรือBECซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในต้นปี 2562 โดยจะบังคับใช้กับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน(หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้าโดยปี 2562 จะบังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ปี 2563 บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป ปี2564  บังคับกับอาคารขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร

 

 

Comment : พพ.ชู "เซ็นทรัลมหาชัย" อาคารสุดยอดประหยัดพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ