กระทรวงพลังงานยืนยันการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช


กระทรวงพลังงานยืนยันการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช


 

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ-บงกชทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซฯ ที่มีความสำคัญกับประเทศกำลังจะสิ้นอายุสัมปทานปี 2565 กระทรวงพลังงานจึงได้สั่งให้เปิดประมูลเป็นการทั่วไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559

สำหรับในวันที่ 25 กันยายน 2561 กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนต่างๆ เข้ายื่นแผนการดำเนินงาน งบประมาณการลงทุน ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ     ตามเงื่อนไขหลักสำคัญที่ระบุไว้ ใน TOR เพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติ    ทั้ง 2 แปลง ร่วมกับภาครัฐให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องยื่นเอกสารจำนวน 4 ซองด้วยกันประกอบด้วย

ซองที่ 1 เอกสารด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการปิโตรเลียมตามกฎหมาย

ซองที่ 2 เอกสารข้อเสนอด้านหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน

ซองที่ 3 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยแผนงานช่วงเตรียมการ  แผนงานการสำรวจ และ  แผนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

ซองที่ 4 เอกสารข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ และสัดส่วนการจ้างพนักงานไทย

ซึ่งหลังจากยื่นซองแล้วจะใช้เวลาเพื่อพิจารณาหาผู้ชนะการประมูล และคาดว่าจะสามารถนำเสนอชื่อผู้ชนะการประมูลไปยังคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม 2561

นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้มีผู้ประกอบการมายื่นคำขอประมูลในฐานะผู้ดำเนินงาน

 

แปลง G1/61 จำนวน  2 ราย ได้แก่

 1. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited (บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่      ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ร่วมกับ บริษัท MP G2 (Thailand) Limited (บริษัท เอ็มพี จี2  (ประเทศไทย) จำกัด)

 2. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. ร่วมกับ บริษัท Mitsui Oil Exploration                 Company Ltd. (บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซ์โปลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด)

 

แปลง G2/61 จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited (บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

2. บริษัท Chevron Thailand Holdings Ltd. (บริษัท เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด)      ร่วมกับ บริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd. (บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซ์โปลเรชั่น คัมปานี ลิมิเต็ด)

 

ทั้งนี้ การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ อย่างโปร่งใส และมีการเปิดเผยทุกขั้นตอนต่อสาธารณชนผ่านสื่อ และเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศและประชาชนจะมีก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพลังงานในประเทศใช้อย่างต่อเนื่องในราคาที่ไม่แพง

 

...............................................................

Comment : กระทรวงพลังงานยืนยันการเปิดประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช