กบง.รักษาระดับราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร


กบง.รักษาระดับราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

 

 


นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ได้พิจารณาการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดย กบง.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบ จาก มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลาดโลกในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยสถานการณ์ในปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ Brent ได้ไต่ระดับเกิน 82 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Dubai ระดับราคาเกิน 80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

กบง. ได้พิจารณาราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นมาจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแล ผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ในกรณี ที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มมากขึ้นอีก ถึง $85/barrel กบง. จึงได้มีมติอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รักษา เสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ในอัตราไม่เกิน 1.00 บาท/ลิตร ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบันที่ใช้เงินกองทุนในอัตราไม่เกิน 30 สตางค์/ลิตร) ซึ่งคาดว่าการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะสามารถรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันดีเซล ให้ราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จนถึงสิ้นปี2561 หากระดับราคาน้ำมันดิบไม่เกิน 85 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

ทั้งนี้กบง. และกระทรวง พลังงาน ยังคงติดตามและเตรียมมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล ส่งกระทบต่อค่าขนส่ง สินค้าและ ค่าครองชีพของประชาชน เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งและบริการรถโดยสารสาธารณะ มา ใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่า 3 บาท/ลิตร

Comment : กบง.รักษาระดับราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ