พพ.แจงโซลาร์เกาะลิบง โอนให้ อบต.ดูแลแล้ว


พพ.แจงโซลาร์เกาะลิบง โอนให้ อบต.ดูแลแล้ว


 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง ว่า  โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง พพ. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่ปี 2543 ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาทต่อมาโครงการได้สิ้นสุดลงในปี 2547 จากนั้นได้มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายส่งของ   กฟภ. จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 และได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สิน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ลิบง เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2553

"เราได้โอนความรับผิดชอบการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการนี้ไปแล้วโดยได้มีการลงนามกับนายกอบต.ลิบงเพื่อรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2553 ดังนั้นภารกิจการซ่อมบำรุงเป็นหน้าที่ของอบต.เกาะลิบงที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้หาก อบต.เกาะลิบงประสงค์ที่จะซ่อมบำรุงรักษาระบบ พพ.ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคต่อไป" นายประพนธ์ กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิจัยสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อม                   กับระบบผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลของ กฟภ.  กำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาด 85 กิโลวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบย่อย จำนวน 2 ชุด (ชุดที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 41.52 กิโลวัตต์ และชุดที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์) และโครงการฯ ได้สิ้นสุดลง เมื่อเดือน มีนาคม 2547

ต่อมาปี พ.ศ. 2551 พพ. ได้ตรวจสอบการทำงานของระบบฯ พบว่า ระบบฯ มีสภาพชำรุดไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของ กฟภ. ได้เนื่องจากระบบฯ มีการใช้งานมาระยะหนึ่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเกิดการชำรุดฯ ไม่สามารถซ่อมแซมภายในประเทศได้ เพื่อให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้ สพส. ได้พิจารณาแนวทางเพื่อดำเนินการในสองส่วนได้แก่ การดำเนินการรื้อถอนระบบฯ ในชุดที่ 2 กำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์ และการปรับปรุงระบบฯ ในชุดที่ 1 กำลังการผลิต 41.52 กิโลวัตต์

ปี พ.ศ. 2552 พพ. ได้ดำเนินการรื้อถอนระบบฯ เนื่องจากหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 ชุด (ชุดที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์) ตามสัญญาว่าจ้างรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ 240/52 ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยปัจจุบัน พพ. ได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในบางส่วนที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานอื่นรวมถึงการติดตั้งสำหรับใช้ใน พพ.

ปี พ.ศ. 2552 พพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ใหม่ เพื่อผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสัญญาว่าจ้างปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 41.52 กิโลวัตต์ แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า เกาะลิบง จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ 255/52 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 พพ. ได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

Comment : พพ.แจงโซลาร์เกาะลิบง โอนให้ อบต.ดูแลแล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ