กฟผ.เชิญชวนประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

08/10/2018 | 375 | Tags : กฟผ. ประกวดราคา

กฟผ.เชิญชวนประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ผาจุก รวมถึงงานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ สิริกิติ์ และ อุตรดิตถ์ สำหรับงานระบบส่งไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือของประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2436 0242 และ อีเมล์ procurement.tse@egat.co.th   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้จากเว็บไซต์ http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

Comment : กฟผ.เชิญชวนประกวดราคางานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง