ปตท.รับโล่รางวัลงาน Innovation Thailand Expo 2018

09/10/2018 | 887 | Tags : PTT ปตท. Innovation Thailand Expo 2018

ปตท.รับโล่รางวัลงาน Innovation Thailand Expo 2018

           นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) น.ส.อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) และ นายพยม บุญยัง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากขวา) เข้ารับโล่รางวัลองค์กรนวัตกรรม ในงาน "Innovation Thailand Expo 2018" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โดยในปีนี้ กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 รางวัล กล่าวคือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization) สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) และผลงาน "iPMMS – Integrated Pipeline Maintenance and Monitoring System หรือ ระบบตรวจวัดแบบออนไลน์สำหรับงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ" ของ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ (รองชนะเลิศอันดับที่ 2) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไทย อย่างแท้จริง

Comment : ปตท.รับโล่รางวัลงาน Innovation Thailand Expo 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ