ปตท.รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงาน


ปตท.รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงาน


 

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี มอบโล่เกียรติยศ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค" ให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆ รวม 170 คน

Comment : ปตท.รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ