ปตท.ร่วมกับเอสเอพี ลงนามร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


ปตท.ร่วมกับเอสเอพี ลงนามร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสเอพี  โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายสก็อต  รัสเซลล์  ประธาน บริษัทเอสเอพี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (ขวา) เป็นผู้ลงนาม  เพื่อร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่ม ปตท. ให้สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐที่จะมุ่งพัฒนา Existing S-Curve และสร้าง New S-Curve สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบได้ต่อไป

Comment : ปตท.ร่วมกับเอสเอพี ลงนามร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ