ปตท. นำสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงาน KVIS VISTEC

25/10/2018 | 621 | Tags : ปตท. สื่อมวลชน KVIS

ปตท. นำสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงาน KVIS VISTEC

               นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงาน โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy School : KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ณ จ.ระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า PTT EV Station ณ ถ.ชัยพฤกษ์ กรุงเทพฯ ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ปตท. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นศึกษาเพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุด โดยปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 20 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Comment : ปตท. นำสื่อมวลชน จ.สงขลา ศึกษาดูงาน KVIS VISTEC
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ