ปตท. รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561


ปตท. รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561


 

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน ปตท. รับมอบ "รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น" จากโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ปตท. โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Comment : ปตท. รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ