เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็น "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องปีที่ 4

01/11/2018 | 263 | Tags : เอ็กโก EGCO

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็น "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องปีที่ 4


 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดย นายนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018 หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เอ็กโก เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็น "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องปีที่ 4