PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018


PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018

 

 


วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคต PTTOR ในอาเซียน ครั้งที่ 4 หรือ PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018 ตอน Localized Platform โดยเยาวชนจะได้รับความรู้ด้านการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ในแง่ของการทำธุรกิจลักษณะ Platform เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจ SME อื่นๆ ในท้องถิ่น เข้ามาใช้เป็นฐานในการสร้างธุรกิจเพิ่มเติมต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การสร้างงานให้คนในท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นกิจกรรม Social Enterprise อีกทางหนึ่งด้วย โดย PTTOR ร่วมกับบริษัทในเครือต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการ PTTOR Seeding the Future โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันของสังคม ชุมชน และธุรกิจ โดยเป็นการสร้างฐานทรัพยากรบุคคลคือกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง

"PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018"  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2561  ภายใต้ แนวคิด Localized Platform  เป็นค่ายภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คืน 8 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอด ขยายเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน  และพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ  โดยนำนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา ประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกิจกรรมในค่าย โดยในปีนี้ เพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาการตลาด และ Social Enterprise ซึ่งเชิญอาจารย์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความรู้ในค่ายฯ และยังคงเนื้อหาสาระด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบวก สร้างความผูกพันระหว่างเยาวชน พาเยาวชนท่องเที่ยวทะเลสัตหีบ  รวมถึงได้เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ PTT Group ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  Oil Business Academy (OBA), ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน  Amazon Inspiring Campus (AICA) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการน้ำมันครบวงจร ร้านสะดวกซื้อ Jiffy โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  คลังก๊าซเขาบ่อยา และสถาบันวิทยสิริเมธีสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการนั้น มีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นเยาวชนจากกลุ่มประเทศ AEC ที่ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ และกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับชั้นปริญญาตรีในประเทศของตน หรือในมหาวิทยาลัยของไทย โดยมีผลการเรียน GPA 3.0   ขึ้นไป  ในคณะบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเยาวชนต้องส่งผลงานสื่อวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนำตัวเอง และเสนอโครงการทางธุรกิตที่ยั่งยืนที่ตนฝันอยากจะทำหากมีเงินทุนไม่จำกัด และ Post ลง Facebook  Fanpage: "pttorseedingthefuture" เพื่อสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมฯ

 

 

Comment : PTTOR Seeding the Future ASEAN Camp 2018
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ