พพ.เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน


พพ.เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

 

 

                   

 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับการติดต่อราชการ  พพ. ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการภาคประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนโครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศ "การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน" มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นไป ซึ่งพพ.มีความพร้อมที่จะให้บริการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรัฐในรัฐบาลดิจิทัล ( Digital-e-government )

" เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการภาคประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการ ของหน่วยงานต่างๆในด้านการให้บริการกับภาคประชาชน ทั้งออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง  โดยไม่ต้องสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและลดค่าภาระค่าใช้จ่าย"นายยงยุทธกล่าว

 ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมสำนักงานสังกัดพพ.ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงาน และอาคารควบคุม การขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น จากเดิมที่ผู้ขอรับบริการต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อยืนยันสถานะของผู้ยื่นคำขอซึ่ง พพ.มั่นใจว่านับจากนี้การให้บริการจะมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารแล้วยังประหยัดทรัพยากรธรรมชาติหรือกระดาษอีกด้วย

Comment : พพ.เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ