กลุ่มบางจากฯ โชว์ผลงาน 9 เดือนเยี่ยม

09/11/2018 | 880 | Tags : BCP บางจาก

กลุ่มบางจากฯ โชว์ผลงาน 9 เดือนเยี่ยม

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัท บางจากฯ 9 เดือนแรกของปี 2561 ว่า บริษัท บางจากฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 143,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 10,518 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 4,710 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,009 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.91 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 53,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มี EBITDA 4,160 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2,216 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.35 บาท โดยหลักมาจากธุรกิจโรงกลั่นที่มีอัตราการผลิตระดับสูงและค่าการกลั่นที่ดี และธุรกิจพลังงานไฟฟ้ารับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA รวม 2,142 ล้านบาท มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยทั้งไตรมาสอยู่ที่ 118,820 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 99 ของกำลังการผลิตรวม ซึ่งเป็นสถิติอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีค่าการกลั่นพื้นฐาน 7.60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มีค่าการกลั่นรวม 8.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยค่าการกลั่นรวม (Total GRM) เท่ากับ 2,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากค่าการกลั่นพื้นฐาน (Market GRM) ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากช่วงการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ประกอบกับต้นทุนน้ำมันดิบได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาน้ำมันดิบเดทต์เบรนกับน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ลดลง ในไตรมาสนี้มี Inventory Gain 241 ล้านบาท จากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น แต่มีรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้า 78 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA 468 ล้านบาท มีปริมาณการจำหน่ายรวม 1,451 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีส่วนแบ่งการตลาดผ่านสถานีบริการเป็นอันดับ 2 ส่วนแบ่งการตลาดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 16 ส่วนจำนวนสถานีบริการ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีจำนวน 1,154 สาขา บางจากฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อผลักดันยอดขายผ่านโปรแกรมการตลาดต่างๆ โดยเปิดตัวบัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ "บางจากกรีนไมล์" สามารถสะสมคะแนนได้ทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมทั้งสินค้าและบริการในเครือบางจาก พัฒนา Bangchak Mobile Application เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิกมากขึ้น

พร้อมเปิดตัวสถานีบริการรูปแบบทันสมัยที่ใช้ตู้จ่ายแบบแขวนระบบดิจิตอล บนถนนสุขุมวิท ซอย 62 เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมนวัตกรรมใหม่ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ศรีนครินทร์ ที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว Green Community Energy Management System หรือ GEMS เพื่อริเริ่มโครงการนำร่องประมูลซื้อไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่งการไฟฟ้า (Smart Isolated Microgrid) เพื่อให้อาคารและร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่สามารถซื้อ-ขายเพื่อใช้ไฟฟ้าในต้นทุนที่ต่ำได้ปริมาณมากที่สุด

Comment : กลุ่มบางจากฯ โชว์ผลงาน 9 เดือนเยี่ยม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ