ปตท. รับรางวัลองค์กรดีเลิศของเอเชีย

17/12/2014 | 1675 | Tags : ปตท. รางวัล

ปตท. รับรางวัลองค์กรดีเลิศของเอเชีย          คุณ วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    เดินทางไปรับรางวัล The Asset Corporate Excellent Awards 2014 ประเภท  The Platinum Award Winner  จัดโดยนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง ซึ่งพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกที่ลงทุนในตลาดทุนเอเชียใน 6 ด้าน ได้แก่ สถานะทางการเงิน การบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ปตท. เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับแพลทตินั่มต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6

Comment : ปตท. รับรางวัลองค์กรดีเลิศของเอเชีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ